Miras Hukuku

MİRAS HUKUKU

03
miras-hukuku

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği durumunda, bu kişinin geride bıraktığı tüm malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalına denilmektedir.

Mirastan Kimler Pay Alabilir?

Türk hukuk sisteminde mirastan pay alacak kişiler zümre sistemine göre belirlenmektedir. Bunlar;

  • 1. zümre olan miras bırakanın alt soyu kişilerdir. Bunlar, miras bırakanın çocukları ile torunlarıdır.
  • 2. zümre miras bırakanın annesi, babası, kardeşleri ve yeğenleridir.
  • 3. zümre ise mirasçının büyükbabası, büyükannesi, amcası, dayısı, halası ve teyzesi gibi akrabalarıdır. Mirasçının mirasından bu 3. zümreye kadar mirasçılar pay alabilir. Ancak bu zümreler arasında kanunu sıra vardır. 1. Zümre hayattayken diğerleri hak iddia edemezler.
  • Bunların (yasal mirasçılar) haricinde, kan bağı bulunmayan kişiler ise vasiyetname ile mirastan pay alabilirler. Bunun için mirasçının ölümünden önce vasiyetname hazırlaması gerekir.

Tüm Hakları Saklıdır. WEB TASARIM WEBHEY