İş Hukuku

İş Hukuku

02
2d-min

İş hukuku, en önemli hukuk birimlerinden biri olarak işçi ve işveren konularının tamamını ele alır. İşçi ve işverenin haklarını koruyan ve ödevlerini düzenleyen bu hukuk birimi; 4575 sayılı kanun ile ele alınmaktadır.

İş Mahkemeleri kapsamında görülen tüm iş davalarının süreci, işleyişi ve tarafların hakları iş hukukuna göre sınırlandırılmıştır. İş hukuku, resmi bir iş yerinde, iş sözleşmesi kapsamında ve iş görme karşılığında alınan ücretleri, işçi ve işveren arasında meydana gelebilecek uyuşmazlıkları ele almaktadır.

SGK ile İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi derneklerin de vatandaşlarla ilişkilerini düzenler.

Bu hukuk disiplini, ikiye ayrılmaktadır.
  • Bireysel ve toplu iş hukuku,
  • İşveren yükümlülükleri olmaktadır.
İş Hukukunun Önemi Nedir?

İş hukuku Türkiye’de en önemli yapı taşlardan biri olan işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenler. İşçi ve işverene eşit mesafede durarak, iki tarafın da tüm yükümlülük ve hakları iş hukuku kapsamında belirlenmiştir.

Bu hukuk uzmanlığının önemi ise:

  • İşveren tarafından işçinin emeğinin sömürülmesini engeller. İşçi haklarının ihlal edilmesinin yasal olarak önüne geçer. Bu hukuk dalında işçi hakları önceliklidir.
  • İşçiye asgari ücretin altında ödeme yapılmasını engeller.
  • Çalışma şekilleri ve fazla mesai ücretleri belirlenir.
  • İşveren, işçinin sosyal güvenlik haklarını yerine getirmelidir.
  • İşçi, sözleşme kapsamında belirlenmiş olan yükümlülükleri yerine getirmelidir.

 

 

 

Tüm Hakları Saklıdır. WEB TASARIM WEBHEY